Colorado - Spacious studio w/ gas range stove - APPLY NOW!!!