Arizona - 1x1 near beautiful water feature w/ mountain view! Double Patio!